0
0

آزمون ماک آیلتس

آزمایشی / استاندارد / آنلاین
هزارتومان 185 یک آزمون کامل
 • شبیه سازی کامل آیلتس
 • آنلاین / غیر حضوری
 • نمره دهی استاندارد و رسمی
 • کارنامه مشروح با فید بک

تصحیح Writing

سرویس ارزشیابی و فید بک
هزارتومان 120 یک آزمون تک مهارتی
 • یک نوبت task 1
 • یک نوبت task 2
 • نمره دهی استاندارد
 • کارنامه مشروح با فید بک
محبوب

تصحیح speaking

سرویس ارزشیابی و فید بک
هزارتومان 120 یک آزمون تک مهارتی
 • هر سه قسمت speaking
 • مصاحبه ی زنده یا ظبط شده
 • نمره دهی استاندارد
 • کارنامه مشروح با فید بک

آزمون تعیین سطح

مینی آیلتس / مینی تافل
هزارتومان 89 یک آزمون کوتاه شده
 • گرامر و واژگان
 • Reading & Listening
 • Speaking & Writing
 • کارنامه مختصر و فید بک
small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...