0
0

در باره ی ماهنامه ی زبان سنجی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: رضا غفاریان جمعه پور

شماره ی ثبت: 81342

ماهنامه ی زبان سنجی برای آموزش و سنجش زبان در سال 1395 تاسیس گردید و در پاییز همان سال با نام “دانش و توانش زبانی” و در سال 1396 با نام “زبان سنجی” از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد ، پروانه رسمی نشر اخذ کرد. ابتدا چند شماره بصورت کاغذی منتشر کردیم و سپس با تغییر سیاست انتشار و به منظور حفظ محیط زیست و همراهی با تکنولوژی های نوین آموزشی، شکل انتشار را بصورت آنلاین تغییر دادیم.

  • مولف، مترجم، مدرس، طراح درسنامه و آزمونهای زبان انگلیسی تا عالی ترین سطح
  • متولد 1347 تهران 
  • کارشناس ارشد زبانشناسی – دانشگاه تربیت مدرس 1383
  • کارشناس مترجمی از دانشگاه علامه طباطبایی 1372
  • دانش آموخته دبیرستان مروی تهران
  • دوره دیده ی حضوری کاربرد آی تی در آموزش – آکسفور انگلستان 2006
  • مشاور تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری، و آموزش مجازی
small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...