آزمون تعیین سطح تخصصی

این آزمون برای سنجش سطح کنونی شماست و مناسب شما خواهد بود اگر یکی از موارد زیر شامل حالتان میباشد:

 • متقاضی شرکت در دوره های آیلتس یا تافل هستید
 • متقاضی شرکت در رشته های منحصرا زبان هستید
 • متقاضی شرکت در دوره های ارشد یا دکتری هستید.

این آزمون شامل این موارد است:

 • Part 1 :
  • Grammar & Vocab 6 items
  • Cloze tests 7 items
  • Comprehension 3 items
  • Listening 9 items
  • Total : 25 items in 25 minutes
 • Part 2:
  • Writing : one paragraph
 • Part 3:
  • Speaking : 1-2 minutes speech

توجه: اعتبار این آزمون از زمان خرید تا هفت روز است. و در این مدت میتوانید یکبار در آزمون شرکت کنید. فایلهای نگارش و گفتار ( بخش دوم و سوم) فقط یکبار تصحیح / ارزشیابی می شوند.

بعد از ثبت نام و حرید اشتراک ، بصورت اتوماتیک به صفحه ی بخش اول هدایت میشوید. بعد از اتمام بخش اول، لطفا برای ادامه ی آزمون به اینجا مراجعه نمایید.


مواد امتحانی

بدنه ی اصلی آزمون

خرید اشتراک این آزمون