0
0
نمای کلی گامها

عضویت در تایم لاین از شروع گام 1 تا پایان گام 8 رایگان خواهد بود.

تایم لاین شامل میشود: ویدیوها، کتابهای منتخب، فایلهای صوتی، برنامه درسی قدم به قدم، پشتیبانی، وبینارهای منتخب استاد.

تایم لاین شامل نمی شود: کلاسهای خصوصی، حضوری، و غیر حضوری استاد.

تایم لاین فقط برای اعضای فعال و همراه رایگان است.

لطفا برای تداوم ما در خدمتگزاری، این چند قسمت را با دقت بخوانید.

اگر از خدمات تایم لاین راضی نیستید، قصد ادامه ندارید، لطفا با ارسال دلیل نارضایتی خود در فرم زیر به ما در بهتر شدن کمک کنید.

اما اگر از خدمات ما رضایت دارید و مایلید در 6 ماه آینده با تایم لاین همراه باشید، لطفا موارد زیر را با حوصله بخوانید و پیگیری کنید.

آمار و ارقام نگران کننده

قضاوت با شما

450 نفر

کسانی که در دو ماه گذشته در تایم لاین حضور داشته اند.

120 نفر

افرادی که سوال پرسیده و یا درخواست پشتیبانی داده اند.

38 نفر

اعضای همراه = دلسوزانه خود را متعهد به لایک و کامنت و نظر محبت آمیز میدانند.

16 نفر

اعضای فعال = در آزمونها، نظر سنجی های علمی، و تکالیف ارسالی عملگرا هستند.

تایم لاین با تمام قوا در خدمت خواهد ماند.

نمودار در آیلتس

اعضای فعال چه کسانی هستند؟

قطعا قبول دارید فعال بودن شما تمام و کمال به نفع خود شماست؟

چگونه میتوان جزو "اعضای همراه" قرار گرفت؟

مردم نازنین کشورمان به تعامل دو طرفه و بُرد بُرد عادت ندارند و یا بی توجه هستند.

هر یک از گامهای بعدی تایم لاین را با 100% تخفیف هدیه بگیرید

تنها لازم است قبل از آغاز هریک از گامهای تایم لاین، موارد همکاری در ترویج فوق را انجام دهید، به ما اطلاع بدهید، و موارد زیر را با تخفیف کامل هدیه بگیرید:

small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...