0
0
آزمون تعیین سطح

در یک بازه ی زمانی 8 ماهه، از نقطه ی صفر تا نقطه ی پایانی آماده سازی را برایت ترسیم کرده ایم. تو می توانی این زمان را به 3 یا 4 ماه تقلیل دهی و فشرده اش کنی. همه ی خدمات زیر در زمانبندی مشخص در برنامه ی تایم لاین مگا به صورت پکیج یکجا به شما ارایه میشه پس نگران برنامه ریزی و زمانبندی نباش…. 

 

اما اگر میخواهی این خدمات را کم و زیاد کنی و مطابق سلیقه ات بچینی، این امکان برایت فراهم است.

 

خط زمانی و نقطه شروع هر یک از اجزای تایم لاین

 • آماده سازی پایه
  گام آلفا
  • آزمون تعیین سطح / کتابخانه عمومی/ گرامر پایه / واژگان پایه / مدیا باکس / کلاس رو در رو خصوصی
 • تایم لاین مرحله 1
  گام یکم و دوم
  • برنامه کار و تمرین در منزل تایم لاین استاندارد / کتابخانه عمومی / مدیا باکس / کلاس رو در رو خصوصی/ وبینار جمع بندی
 • تایم لاین مرحله 2
  گام سوم و چهارم
  • برنامه کار و تمرین در منزل تایم لاین استاندارد / کتابخانه عمومی / مدیا باکس / کلاس رو در رو خصوصی/ وبینار جمع بندی / ماک پلکانی 1
 • تایم لاین مرحله 3
  گام پنجم و ششم
  • برنامه کار و تمرین در منزل تایم لاین استاندارد / کتابخانه عمومی / مدیا باکس / کلاس رو در رو خصوصی / دوره تقویتی مجازی / وبینار جمع بندی / ماک پلکانی 2
 • تایم لاین مرحله 4
  گام هفتم و هشتم
  • برنامه کار و تمرین در منزل تایم لاین استاندارد / کتابخانه عمومی / مدیا باکس / کلاس رو در رو خصوصی / دوره تقویتی مجازی / وبینار جمع بندی / ماک پلکانی 3/ پکیج فید بک 1
 • فرجه طلایی جمعبندی
  گام بتا
  • کتابخانه تخصصی / مدیا باکس / ماک جامع / پکیج فید بک 2

زمان بندی تایم لاین:

 • ریتم استاندارد: 16 هفته
 • ریتم سریع: 12 هفته
 • ریتم آهسته: 24 هفته

اجزای تایم لاین و پیشرفت آنها در هر مرحله

گام آلفا: آماده سازی و پایه

آزمون تعیین سطح ورودی - مینی آیلتس 1 نوبت 100%
کتابخانه عمومی - 2 کتاب واژگان و گرامر 100%
مدیا باکس - 10 ویدیو درس / پادکست مشاوره 100%
کلاس خصوصی - 12 ساعت 100%

مرحله ی یکم : گام 1 و 2

کتابخانه عمومی 20%
مدیا باکس 20%
کلاس 20%
وبینار جمعبندی 25%

مرحله ی دوم : گام 3 و 4

کتابخانه عمومی - از تعداد کل 20 کتاب 50%
مدیا باکس - از تعداد کل 20 ویدیو درس 50%
کلاس از تعداد کل 20 ساعت 55%
وبینار جمعبندی - از تعداد کل 4 نوبت 50%
ماک پلکانی - از تعداد کل 3 نوبت 33%

مرحله ی سوم : گام 5 و 6

کتابخانه عمومی 70%
مدیا باکس 75%
کلاس 80%
وبینار جمعبندی 75%
ماک پلکانی 66%
تقویتی مجازی - دوره اول از دو دوره 50%

مرحله ی چهارم : گام 7 و 8

کتابخانه عمومی 100%
مدیا باکس 90%
کلاس 100%
وبینار جمعبندی 100%
ماک پلکانی 100%
تقویتی مجازی 100%
پکیج فید بک - نوبت اول از دو نوبت 50%

گام بتا : فرجه طلایی و جمع بندی

کتابخانه تخصصی - 3 کتاب 100%
مدیا باکس 100%
ماک جامع - 1 نوبت 100%
پکیج فید بک 100%
small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...