0
0

دوره ی مهارتهای واژگانی

Collocation - 01

4

Podcasts

4

Videos

Intermediate & Upper

Skill Level

30 days

Duration

English

Language

اطلاع به دوستان

معرفی دوره

برای تقویت دانش و مهارت واژگانی ، ضروری است علاوه بر یادگیری لغات و اصطلاحات لازم و کافی در سطح مورد نظر، آنهارا تکرار کنید و بتوانید در جمله بکار ببندید. دانستن معنی کلمات و اصطلاحات “دانش واژگانی” نام دارد و برای خواندن (Reading) و شنیدن (Listening) بکار می آید. ولی برای دو مهارت فعال یعنی نگارش (Writing) و گفتار (Speaking) کافی نیست. در اینجاست که مهارت واژگانی شما بدردتان می خورد. برای تقویت مهارتهای واژگانی، علاوه بر تسلط بر معنی لغات ، باید همنشینهای واژگانی (Collocation) ها را هم خوب بدانید. برای اینکار نیز بهترین روش دیدن و شنیدن و تمرین کردن است.

این دوره شامل چه مواردی است؟

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

با توجه به دسته بندی موضوعی واژگان  در این دوره و ارایه ی نکات کاربردی بویژه همنشینهای واژگانی ، این دوره را به افراد زیر بسیار توصیه می کنیم:

  • Speaking & Writing (general)
  • IELTS , TOEFL, PTE candidates
  • Higher Education Students

برنامه ی آموزشی دوره

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع family  در سطح متوسط / Intermediate

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع family  در سطح بالای متوسط / Upper-ntermediate

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع relationship در سطح بالای متوسط / Upper-ntermediate

1 ویدیوی اختصاصی استاد + 1 ویدیوی منتخب و رایگان یوتیوب

1 پادکست اختصاصی استاد

آزمون انتهای درس

ورود به جلسه ی اول >>>

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع Food  در سطح متوسط / Intermediate

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع Food  در سطح بالای متوسط / Upper-ntermediate

1 ویدیوی اختصاصی استاد + 1 ویدیوی منتخب و رایگان یوتیوب

1 پادکست اختصاصی استاد

آزمون انتهای درس

ورود به جلسه ی دوم >>>

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع appearance  در سطح متوسط / Intermediate

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع appearance  در سطح بالای متوسط / Upper-ntermediate

1 ویدیوی اختصاصی استاد + 1 ویدیوی منتخب و رایگان یوتیوب

1 پادکست اختصاصی استاد

آزمون انتهای درس

ورود به جلسه ی سوم >>>

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع Character & Personality  در سطح متوسط / Intermediate

آموزش لغات و همنشینهای مربوط به موضوع Character & Personality  در سطح بالای متوسط / Upper-ntermediate

1 ویدیوی اختصاصی استاد + 1 ویدیوی منتخب و رایگان یوتیوب

1 پادکست اختصاصی استاد

آزمون انتهای درس

ورود به جلسه ی چهارم >>>

آزمون جمع بندی موضوعهای چهارگانه این دوره

برای تقویت مهارت واژگان آماده ای؟

تصمیم گیری دشوار است؟

قبلا در این دوره ثبت نام کرده اید؟

More Courses

You might also be interested in these courses

Course 2

افزایش مهارت واژگانی - سری 2

پادکست ها و ویدیو درسهای تقویت واژگان سطح متوسط و بالای متوسط Job, Hometown, Weather, Education

Podcasts & Videolessons on Vocabulary Skills - 02

four lessons , 4+4 videos, 4 podcasts, 5 quizzes
coming soon

Course 3

افزایش مهارت واژگانی - سری 3

پادکست ها و ویدیو درسهای تقویت واژگان سطح متوسط و بالای متوسط Hobbies, shopping, Likes & Dislikes, Memories

Podcasts & Videolessons on Vocabulary Skills - 03

four lessons , 4+4 videos, 4 podcasts, 5 quizzes
coming soon
small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...