با روش جذاب و علمی دیکُد / decode میتوان لغات را بهتر و علمی تر یادگرفت و در یک جلسه ی 30 دقیقه ای با +30 لغت هم خانواده  آن واژه آشنا سد و برای بارهای بعد نیز لغات مشابه را بهتر فراگرفت .این فیلم را که در باره ی لغت invisible است ، با دقت ببینید:

 

  • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.
  • سوالات فنی را از لینک تماس با ما مطرح کنید.
  • اگر مطالب را پسندیدید، آنها را با ابزار موجود در همین صفحه، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.